پارک قیطریه

می گفت: نور چراغها، ماشینها، پروژکتورها، پارکها در شب محیط زیست را تغییر می دهد، باعث می شود پرندگان راهشان را گم کنند و در طبیعت اختلال ایجاد می شود.

شاید نمی داست مدتهاست که درخشش چشمانش اکوسیستم من را به کل تغییر داده، از بیخ گم شده ام و در طبیعتم اختلال ایجاد شده است.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید